POMÁHAJME SI NAVZÁJOM

POMÁHAJME SI NAVZÁJOM

Pomôcť niekomu nezištne a s radosťou, dať pozornosť druhému, je základná vnútorná potreba ľudí.

O získanie pozornosti sa usilujeme od malička.

Deti sú v tom dobrí výmyselníci. Vytrvalo a pravidelne vyžadujú pozornosť, až kým ju dostanú. Pomôcť niekomu je prejavom úcty, pochopenia, ako aj pozornosti. Je to silná energia, ktorú dávam druhým. Na základe zákona rovnováhy príde táto energia aj späť. Nie hneď, nie tak isto,  ale určite príde  v správnom momente. Viem, že je to práve to, čo sa mi vracia. Je to zákon rovnováhy. To, čo dám von, príde aj dnu.

(viac…)