NAUČENÁ BEZMOCNOSŤ

NAUČENÁ BEZMOCNOSŤ

Dovoľte mi krátky príbeh.

Pri cvičení slonov, cvičiteľ priviaže nohu malého slona o stĺp špagátom, aby neušiel. Malý slon sa snaží uniknúť, myká sa, trhá s nohou, ťahá lano. Napriek tomu sa mu nepodarí vyslobodiť. Po niekoľkých dňoch snaženia to vzdá a vždy, keď má nohu priviazanú, stojí a nepokúša sa ujsť. Vie, že je priviazaný a nedá sa uniknúť. Ako slon rastie vie, že keď má nohu priviazanú,musí stáť, pretože niet úniku.

Slon je už veľký, obrovský a stačilo by len nohou potiahnuť a lano by sa roztrhlo. Napriek tomu, slon stále stojí s priviazanou nohou o stĺp.

 Nazýva sa to Naučená Bezmocnosť.

  (viac…)

POMÁHAJME SI NAVZÁJOM

POMÁHAJME SI NAVZÁJOM

Pomôcť niekomu nezištne a s radosťou, dať pozornosť druhému, je základná vnútorná potreba ľudí.

O získanie pozornosti sa usilujeme od malička.

Deti sú v tom dobrí výmyselníci. Vytrvalo a pravidelne vyžadujú pozornosť, až kým ju dostanú. Pomôcť niekomu je prejavom úcty, pochopenia, ako aj pozornosti. Je to silná energia, ktorú dávam druhým. Na základe zákona rovnováhy príde táto energia aj späť. Nie hneď, nie tak isto,  ale určite príde  v správnom momente. Viem, že je to práve to, čo sa mi vracia. Je to zákon rovnováhy. To, čo dám von, príde aj dnu.

(viac…)