Pomôcť niekomu nezištne a s radosťou, dať pozornosť druhému, je základná vnútorná potreba ľudí.

O získanie pozornosti sa usilujeme od malička.

Deti sú v tom dobrí výmyselníci. Vytrvalo a pravidelne vyžadujú pozornosť, až kým ju dostanú. Pomôcť niekomu je prejavom úcty, pochopenia, ako aj pozornosti. Je to silná energia, ktorú dávam druhým. Na základe zákona rovnováhy príde táto energia aj späť. Nie hneď, nie tak isto,  ale určite príde  v správnom momente. Viem, že je to práve to, čo sa mi vracia. Je to zákon rovnováhy. To, čo dám von, príde aj dnu.

Nebojme sa pomáhať! Spravme usmiatych ľudí okolo seba, koľkých len vieme!

 

Pomôcť druhým v dnešnej dobe často potláčame. Pomáhať si navzájom bol dôvod, prečo sme začali tvoriť skupiny. Združujeme  sa do skupín, komunít, spoločností aj národov. Sú dediny a mestá. Navzájom si vieme pomôcť.  Vytvárame veci skupinovo a tým vieme postupovať  rýchlejšie.

Vieme si vytvoriť lepší život, pretože si vzájomne pomôžeme, nezištne a spontánne.

 

margarétky

Viem, že okolo nás je veľa zla, podrazov a nenávisti. Začal som uplatňovať pravidlo:. Aspoň raz za deň niekomu nezištne pomôžem. Usmievam sa a rozdávam radosť. Ak nás bude viac, o chvíľu vytvoríme prostredie a spoločnosť, v ktorej bude radosť, úsmev a napredovanie.

 

Prestaňme sa mračiť a trápiť! Dá sa pomôcť aj v maličkostiach. Pre nás sú to možno maličkosti, ale pre druhých často veľké veci.

Rozdávajme úsmev a nezištne pomáhajme!

 

Akú máte skúsenosť s pomocou druhým? Pomohli ste v niečom? Aká bola spätná väzba?
Napíšte do komentárov nižšie.