V živote mesta

Biela pastelka

Zbierka a podpora pre nevidiacich na námestí SNP.

 

Deň ústavy

22. výročie prijatia ústavy Slovenskej republiky. Pamätné miesto v parku pri námestí Slobody. Dovolím si ozrejmiť históriu, keď sme v roku 1992 stáli prvý krát na tomto mieste. Vtedy tam boli štyri lipy.