V práci

Centrálny cintorín mesta v Kremničke

Po rokoch tvrdej práce sa podarilo vyčistič a upraviť aj tento cintorín pre spokojnosť
všetkých návštevníkov. Spolupráca s niektorými kamenármi je na patričnej úrovni v prospech
našich nájomcov. Je vidieť ich kvalitu práce.
Príďte sa pozrieť!

 

Bystrické krematórium

Pre dôstojný obrad poslednej rozlúčky. Slúži nám všetkým! Očakáva od mesta podporu.

 

Urnový háj

Na každodennej kontrole.