Stretnutia s občanmi

Na sídlisku Rudlová – Sásová

V spolupráci s dobrovoľníkmi sme postupne po rokoch vytvorili celoročný prierez aktivít. Dnes sú to najnavštevovanješie akcie na sídlisku – Máj zelený, Deň detí, Mikuláš. Sme radi, že na tieto akcie chodia rodičia s deťmi aj z iných častí mesta. Mnohí z nás pri týchto akciách, dospeli na starých rodičov.

 

Dostali sme natrieť lavičku

Prišli sme na brigádu. Tento raz do mestského parku, tak ako pravidelne chodievam v Sásovej na rôzne občianske aktivity. V posledných rokoch sú to najmä mladí v Saleziánskom stredisku na Tatranskej ulici, ale aj každoročné aktivity v sídlisku (Zelený Máj, Deň Detí, Mikuláš, Vianočný koncert a ďalšie).
Potešilo ma, že si Bielikovci mohli natrieť svoju lavičku v mestskom parku, ktorý tak veľmi potrebuje našu občiansku pomoc. A tak sme natreli jednu lavičku.

 

Týždeň dobrovoľníctva na námestí SNP

Dobrovoľníci opäť na námestí SNP. Prezentácia jednotlivých dobrovoľníckych činností.

 

Hodnotenie práce dobrovoľníkov

Stretnutie dobrovoľníkov na radnici, kde hodnotili spoluprácu s mestom Banská Bystrica.