Moje osobné

V Kremnici na Gagoch

V Kremnici na Gagoch som dražil čistý papier na vernisáži humoru. Popredný Slovenský karikaturisti po dražbe čistého papiera nakreslili svoj príspevok na tento papier. V tomto roku mimoriadne aj p.Sládek, svetoznámi Slovenský mím.
Príspevok s dražby, bol daný na dobročinnosť.

Každý máme svoj osobný príbeh

Tak ako po iné roky dozadu, opäť “svoji medzi svojími”. Som rád, že sme zase videli niečo pekné a nové. Ďakujem všetkým, ktorí pracujú a vstúpili do životného príbehu týchto ľudí. Je to symbolické,
že tieto “osobné príbehy”, po mnohých rokoch prišli naspäť do tejto ulice. Každý máme svoj osobný príbeh!

 

Zastavenie na námestí

Kosenie okolo paneláka

Aby bolo pred panelákom pekne.

Rodina minulosť