Každodenná práca poslanca

Služba občanom

 

Komisia životného prostredia

Pracovné stretnutie k projektu pocitový chodník.

 

ZŠ Pieninská

Začiatok školského roku s novými oknami.

 

ZŠ Radvanská

Začiatok školského roku s novými oknami.