Letákov a bilbordov, už máme všetci dosť.

Vypočujte si Bystričanov, čo o mne hovoria.

Palo Bielik „vychoval“ na Gagoch v Kremnici ľudí tak, že dnes už pracujú samostatne a presne. Je u nich vidieť naučené postupy, ktoré od nich vyžadoval kedysi Palo.

MgA. Ján Fakla

Zakladateľ a organizátor, Kremnické Gagy

S Palom Bielikom mám len tie najlepšie skúsenosti. Vždy vystupoval korektne a na veciach, na ktorých sme sa dohodli vedel aj dodržať. Vie pomôcť a poradiť. Je to človek na správnom mieste, ktorý  pomáha svojmu okoliu. Robí veci ktoré pomáhajú celému spoločenstvu.

Ing. Miroslav Bais

finančný manažér

Nepoznám veľa poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí by mohli povedať, tak ako Palo Bielik, že toto je vybudované aj mojou zásluhou. Palo Bielik dlhodobo potvrdil svoje kvality práve tým, že získava neustále podporu u občanoch Banskej Bystrice.

Ing. František Paluška

Elektro projektant, predseda občianskej iniciatívy Náš domov - Sásová

Palo Bielik je aktívny a iniciatívny v riešení problémov občanov sídliska Sásová – Rudlová.

Mgr. Bartoš Ivan

podpredseda občianskej rady RUSA - Rudlová, Sásová

U Pala vždy cítim otvorenosť voči bežnému človeku. Otvorenosť, úprimnosť, bezprostrednosť a dôslednosť.

Vladimír Homola

Zakladateľ združenia autentického folklóru Pohronci

Pala Bielika poznám približne 6 rokov. Poznám ho, ako slušného človeka s tvrdohlavou povahou. Čo si zaumieni, to dosiahne. Je to starostlivý človek, veriaci a pokorný. Je to normálny, inteligentný človek, ktorý vie čo chce

Dana Karabová

Nutričný poradca 11 rokov

Palo Bielik je odovzdaný svojej funkcii poslanca a naplno plní úlohu zástupcu občanov.

Verejný záujem často uprednostňuje aj pred svojimi osobnými cieľmi.

Ing. Ivan Trenčan

Podnikateľ v stavebníctve

Pala Bielika poznám, ako čestného človeka a nezávislého poslanca mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Palo Bielik vždy koná v prospech občanov.

Ing.arch. Teplan Igor

Viceprezident spolku architektov Slovenska SAS

Palo Bielik je energický, rázny, so zmyslom pre spravodlivosť. Vie, kde mesto „tlačí topánka“.

Jaroslav Kuracina

CEO, Grand Power

U Pala Bielika mi vždy dobre padlo, že ma vypočul a  v rámci svojich možností mi ponúkol aj perspektívne riešenia.

Banská Bystrica už priemyselným mestom nebude a ani  jej to nepatrí. Podpísali sa pod to aj predchádzajúce obdobia  činnosti samosprávy.  Posledné, čo nám ostáva, je potenciál  mozgov občanov Bystrice .

Klára Kubičeková

aktívna historička architektúry na dôchodku

Odkedy poznám Pala Bielika a je to takmer  24 rokov, vždy pôsobil na mňa ako zápalistý typ človeka. Človeka, ktorý v službe mestu a jeho obyvateľom je vždy ochotný bojovať  za správnu vec  a myšlienku, o ktorej  hodnote je presvedčený a najmä, ktorá môže mať pozitívny vplyv na život mesta a jeho obyvateľov.

Pavol Tužinský

dirigent, docent na FMU AU (Fakulte múzických umení Akadémie umení), organizátor hudobného života